سامانه حقوق و دستمزد سمیا

این سامانه در واقع یک نرم افزار کاربردی در حوزه مدیریت کسب و کارها و مدیریت نیروهای سازمانی می باشد و کاملا در فضای ابری ارائه می گردد و کلیه کارمندان شرکت ها می توانند در هر نقطه از جهان به این سامانه دسترسی پیدا کنند و فرآیند سازمانی خود را به نحو قابل قبولی انجام دهند. در این سامانه فرآیند استخدام، تشکیل پرونده پرسنلی کارمندان، تعریف چارت سازمانی، تشکیل گروه های کاری سازمانی، حضور و غیاب کارمندان (درهر نقطه از جهان و با استفاده از اپلیکیشن سمیا)، کنترل تردد کارمندان توسط مدیر شرکت ها از راه دور، انجام فرآیند اعطای مرخصی، ماموریت کارمندان، تعریف و مدیریت تسک و وظایف روزانه کارمندان شرکت، ارزشیابی و ارزیابی عملکرد کارمندان، رصد و پایش کارمندان در خارج از شرکت بر روی نقشه و مدیریت و کنترل آنان به منظور افزایش بهره وری کارمند توسط اپلیکیشن سمیا صورت می پذیرد.

  • جزئیات

سامانه مدیریت کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی در فضای ابری

لازم به ذکر است کارمندان شرکت ها می توانند با استفاده از اپلیکیشن سمیا در خارج از شرکت و هر نقطه ای فرآیند حضور و غیاب خود را انجام دهند و آنگاه ساعات حضور و غیاب کارمند به همراه موقعیت مکانی کارمند بر روی نقشه برای مدیر مربوطه قابل نمایش می باشد. همچنین مدیر می تواند در ساعات اداری مسیر تردد و پیمایش کارمند مربوطه را بر روی نقشه مشاهده کند.

- امکانات و ویژگی های اپلیکیشن سمیا

1.سامانه مدیریت کارها و وظایف کارکنان

2.ثبت و مدیریت مرخصی و ماموریت کارکنان

3.مدیریت و نظارت بر عملکرد کارکنان در خارج از شرکت

4.حضور و غیاب کارکنان در داخل و خارج از شرکت به همراه ثبت موقعیت مکانی آنان

5.رصد و نظارت بر تردد کارکنان در خارج از شرکت بر روی نقشه جغرافیایی در ساعات اداری